Example of DOV search methods for borehole samples (grondmonsters)

Binder

Use cases explained below

 • Get borehole samples in a bounding box

 • Get borehole samples with specific properties

 • Get borehole samples in a bounding box based on specific properties

 • Select borehole samples in a municipality and return depth

 • Get borehole samples, returning fields not available in the standard output dataframe

[1]:
%matplotlib inline
import inspect, sys
[2]:
# check pydov path
import pydov

Get information about the datatype ‘Grondmonster’

[3]:
from pydov.search.grondmonster import GrondmonsterSearch
grondmonster = GrondmonsterSearch()

A description is provided for the ‘Grondmonster’ datatype:

[4]:
print(grondmonster.get_description())
Grondmonsters in DOV zijn monsters die gekoppeld zijn aan een boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van staalname. De geografische ligging (X en Y (mL72) en Z (mTAW)) nemen ze over van de gekoppelde boring. Aan deze grondmonsters zijn laboproeven, namelijk resultaten afkomstig van analyses in het laboratorium of enkel referenties naar bepaalde analyses, gekoppeld. De analyseresultaten van de monsters kunnen zeer divers zijn, namelijk onderkenningsproeven met centraal de korrelgrootteverdeling maar ook plasticiteitsgrenzen en humus- en kalkgehalte, metingen van volumemassa- en watergehalte en referenties van doorlatendheid, samendrukbaarheid en schuifweerstandkarakteristieken, glauconietgehalte en steenkoolanalyses. De gegevens van de monsters en de laboresultaten kunnen worden geëxporteerd in een rapport.

The different fields that are available for objects of the ‘Grondmonster’ datatype can be requested with the get_fields() method:

[5]:
fields = grondmonster.get_fields()

# print available fields
for f in fields.values():
  print(f['name'])
boornummer
pkey_boring
naam
pkey_grondmonster
rapport
x
y
Z_mTAW
gemeente
diepte_van_m
diepte_tot_m
peil_van_mtaw
peil_tot_mtaw
monstertype
onderkenning
korrelverdeling
mechanisch
steenkool
chemisch
opdrachten
eerste_invoer
geom
datum
astm_naam
grondsoort_bggg
humusgehalte
kalkgehalte
uitrolgrens
vloeigrens
glauconiet_totaal
korrelvolumemassa
volumemassa
watergehalte
diameter
fractie
methode

You can get more information of a field by requesting it from the fields dictionary: * name: name of the field * definition: definition of this field * cost: currently this is either 1 or 10, depending on the datasource of the field. It is an indication of the expected time it will take to retrieve this field in the output dataframe. * notnull: whether the field is mandatory or not * type: datatype of the values of this field

[6]:
fields['chemisch']
[6]:
{'name': 'chemisch',
 'definition': 'Geeft aan of er chemische analyses uitgevoerd werden op het grondmonster.',
 'type': 'boolean',
 'notnull': False,
 'query': True,
 'cost': 1}

Example use cases

Get borehole samples in a bounding box

Get data for all the boreholes that are geographically located within the bounds of the specified box.

The coordinates are in the Belgian Lambert72 (EPSG:31370) coordinate system and are given in the order of lower left x, lower left y, upper right x, upper right y.

[7]:
from pydov.util.location import Within, Box

df = grondmonster.search(location=Within(Box(122000, 187000, 124000, 189000)))
df.head()
[000/001] .
[000/039] .......................................
[7]:
pkey_grondmonster naam pkey_boring boornummer datum x y gemeente diepte_van_m diepte_tot_m ... kalkgehalte uitrolgrens vloeigrens glauconiet_totaal korrelvolumemassa volumemassa watergehalte diameter fractie methode
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B16 NaN 123929.39 188655.77 NaN 14.0 14.42 ... 6.5 21.0 33.0 NaN 2.65 1.93 29.5 1.400 0.0 ZEEFPROEF
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B16 NaN 123929.39 188655.77 NaN 14.0 14.42 ... 6.5 21.0 33.0 NaN 2.65 1.93 29.5 1.000 0.0 ZEEFPROEF
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B16 NaN 123929.39 188655.77 NaN 14.0 14.42 ... 6.5 21.0 33.0 NaN 2.65 1.93 29.5 0.710 0.0 ZEEFPROEF
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B16 NaN 123929.39 188655.77 NaN 14.0 14.42 ... 6.5 21.0 33.0 NaN 2.65 1.93 29.5 0.500 0.1 ZEEFPROEF
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B16 NaN 123929.39 188655.77 NaN 14.0 14.42 ... 6.5 21.0 33.0 NaN 2.65 1.93 29.5 0.355 0.2 ZEEFPROEF

5 rows × 26 columns

The dataframe contains borehole samples from 6 boreholes The available data are flattened to represent unique attributes per row of the dataframe.

Using the pkey_grondmonster field one can request the details of this borehole in a webbrowser: https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/pkey_grondmonster

[8]:
for pkey_grondmonster in set(df.loc[df.boornummer == 'GEO-02/028-B5'].pkey_grondmonster):
  print(pkey_grondmonster)
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180447
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180449
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180452
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180450
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180445
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180451
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180444
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180446
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180448
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-180443

There were 10 samples taken from the above borehole, each identified by its own URI.

Get borehole samples with specific properties

Next to querying borehole samples based on their geographic location within a bounding box, we can also search for borehole samples matching a specific set of properties. For this we can build a query using a combination of the ‘Grondmonster’ fields and operators provided by the WFS protocol.

A list of possible operators can be found below:

[9]:
[i for i,j in inspect.getmembers(sys.modules['owslib.fes2'], inspect.isclass) if 'Property' in i]
[9]:
['PropertyIsBetween',
 'PropertyIsEqualTo',
 'PropertyIsGreaterThan',
 'PropertyIsGreaterThanOrEqualTo',
 'PropertyIsLessThan',
 'PropertyIsLessThanOrEqualTo',
 'PropertyIsLike',
 'PropertyIsNotEqualTo',
 'PropertyIsNull',
 'SortProperty']

In this example we build a query using the PropertyIsEqualTo operator to find all boreholes that are within the community (gemeente) of ‘Wichelen’:

[10]:
from owslib.fes2 import PropertyIsEqualTo

query = PropertyIsEqualTo(propertyname='gemeente',
             literal='Wichelen')
df = grondmonster.search(query=query)

df.head()
[000/001] .
[000/091] ............cccccc................................
[050/091] ......cccccc.............................
[10]:
pkey_grondmonster naam pkey_boring boornummer datum x y gemeente diepte_van_m diepte_tot_m ... kalkgehalte uitrolgrens vloeigrens glauconiet_totaal korrelvolumemassa volumemassa watergehalte diameter fractie methode
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N18 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2002... GEO-02/071-B34 NaN 118827.31 189759.49 Wichelen 7.5 8.0 ... 6.6 NaN NaN NaN 2.65 1.93 27.3 0.315 0.05 ZEEFPROEF
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N18 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2002... GEO-02/071-B34 NaN 118827.31 189759.49 Wichelen 7.5 8.0 ... 6.6 NaN NaN NaN 2.65 1.93 27.3 0.224 0.96 ZEEFPROEF
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N18 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2002... GEO-02/071-B34 NaN 118827.31 189759.49 Wichelen 7.5 8.0 ... 6.6 NaN NaN NaN 2.65 1.93 27.3 0.160 13.07 ZEEFPROEF
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N18 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2002... GEO-02/071-B34 NaN 118827.31 189759.49 Wichelen 7.5 8.0 ... 6.6 NaN NaN NaN 2.65 1.93 27.3 0.112 45.34 ZEEFPROEF
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N18 https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2002... GEO-02/071-B34 NaN 118827.31 189759.49 Wichelen 7.5 8.0 ... 6.6 NaN NaN NaN 2.65 1.93 27.3 0.080 70.45 ZEEFPROEF

5 rows × 26 columns

Once again we can use the pkey_grondmonster as a permanent link to the information of these boreholes:

[11]:
for pkey_grondmonster in set(df.loc[df.boornummer == 'GEO-04/022-B4'].pkey_grondmonster):
  print(pkey_grondmonster)
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-172409
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-172367
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-172401
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-172394
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2017-172383

Get borehole samples in a bounding box based on specific properties

We can combine a query on attributes with a query on geographic location to get the borehole samples within a bounding box that have specific properties.

The following example requests the borehole samples with a depth greater than or equal to 15 meters within the given bounding box.

(Note that the datatype of the literal parameter should be a string, regardless of the datatype of this field in the output dataframe.)

[12]:
from owslib.fes2 import PropertyIsGreaterThanOrEqualTo

query = PropertyIsGreaterThanOrEqualTo(
      propertyname='diepte_tot_m',
      literal='15')

df = grondmonster.search(
  location=Within(Box(122000, 187000, 124000, 189000)),
  query=query
  )

df.head()
[000/001] .
[000/005] ccccc
[12]:
pkey_grondmonster naam pkey_boring boornummer datum x y gemeente diepte_van_m diepte_tot_m ... kalkgehalte uitrolgrens vloeigrens glauconiet_totaal korrelvolumemassa volumemassa watergehalte diameter fractie methode
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N4A https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B20 NaN 122818.7 188410.48 NaN 15.75 15.9 ... 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2.80 0.0 ZEEFPROEF
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N4A https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B20 NaN 122818.7 188410.48 NaN 15.75 15.9 ... 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2.00 0.2 ZEEFPROEF
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N4A https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B20 NaN 122818.7 188410.48 NaN 15.75 15.9 ... 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1.40 0.5 ZEEFPROEF
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N4A https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B20 NaN 122818.7 188410.48 NaN 15.75 15.9 ... 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1.00 1.0 ZEEFPROEF
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... N4A https://www.dov.vlaanderen.be/data/boring/2009... GEO-08/231-B20 NaN 122818.7 188410.48 NaN 15.75 15.9 ... 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.71 2.2 ZEEFPROEF

5 rows × 26 columns

Select borehole samples in a municipality and return depth

We can limit the columns in the output dataframe by specifying the return_fields parameter in our search.

In this example we query all the borehole samples in the city of Ghent and return their depth:

[13]:
query = PropertyIsEqualTo(propertyname='gemeente',
             literal='Gent')
df = grondmonster.search(query=query,
          return_fields=('diepte_tot_m',))

df.head()
[000/001] .
[13]:
diepte_tot_m
0 5.0
1 8.0
2 12.0
3 9.0
4 3.0
[14]:
df.describe()
[14]:
diepte_tot_m
count 760.000000
mean 10.539513
std 8.100754
min 0.700000
25% 3.800000
50% 8.390000
75% 15.382500
max 40.400000
[15]:
ax = df[df.diepte_tot_m != 0].boxplot()
ax.set_ylabel("depth (m)")
ax.set_title("Depth distribution borehole samples in Gent")
[15]:
Text(0.5, 1.0, 'Depth distribution borehole samples in Gent')
../_images/notebooks_search_grondmonsters_34_1.png

Get borehole samples, returning fields not available in the standard output dataframe

To keep the output dataframe size acceptable, not all available WFS fields are included in the standard output. However, one can use this information to select borehole samples as illustrated below.

For example, make a selection of the borehole samples in the municipality of Antwerp, for which a mechanical test was carried out

[16]:
from owslib.fes2 import And

query = And([PropertyIsEqualTo(propertyname='gemeente',
                literal='Antwerpen'),
       PropertyIsEqualTo(propertyname='mechanisch',
                literal='True')]
      )
df = grondmonster.search(query=query,
          return_fields=('pkey_grondmonster', 'boornummer', 'x', 'y'))
df.head()
[000/001] .
[16]:
pkey_grondmonster boornummer x y
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... GEO-95/103-b14 143630.0 226985.0
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... GEO-95/103-b14 143630.0 226985.0
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... GEO-95/103-b14 143630.0 226985.0
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... GEO-91/069-B13 142413.8 227007.2
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonste... GEO-91/069-B13 142413.8 227007.2

The data from the mechanical tests are not always available through the webservice. Following the URI of the borehole sample, one can access the available information in the subtype ‘mechanisch’.

[17]:
for pkey_grondmonster in set(df.loc[df.boornummer=='1445-GEO-17/047-B211'].pkey_grondmonster):
  print(pkey_grondmonster)
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2018-211729
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2018-211728
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2018-211727
https://www.dov.vlaanderen.be/data/grondmonster/2018-211656

Visualize results

Using Folium, we can display the results of our search on a map.

[18]:
# import the necessary modules (not included in the requirements of pydov!)
import folium
from folium.plugins import MarkerCluster
from pyproj import Transformer
[19]:
# convert the coordinates to lat/lon for folium
def convert_latlon(x1, y1):
  transformer = Transformer.from_crs("epsg:31370", "epsg:4326", always_xy=True)
  x2,y2 = transformer.transform(x1, y1)
  return x2, y2

df['lon'], df['lat'] = zip(*map(convert_latlon, df['x'], df['y']))
# convert to list
loclist = df[['lat', 'lon']].values.tolist()
[20]:
# initialize the Folium map on the centre of the selected locations, play with the zoom until ok
fmap = folium.Map(location=[df['lat'].mean(), df['lon'].mean()], zoom_start=12)
marker_cluster = MarkerCluster().add_to(fmap)
for loc in range(0, len(loclist)):
  folium.Marker(loclist[loc], popup=df['boornummer'][loc]).add_to(marker_cluster)
fmap

[20]:
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook