Source code for pydov.types.bodemobservatie

# -*- coding: utf-8 -*-
"""Module containing the DOV data type for bodemobservaties, including
subtypes."""
from pydov.types.fields import WfsField, XmlField

from .abstract import AbstractDovSubType, AbstractDovType


[docs] class Fractiemeting(AbstractDovSubType): rootpath = './/bodemobservatie/fractiemeting' fields = [ XmlField(name='fractiemeting_ondergrens', source_xpath='ondergrens', definition='ondergrens van de fractiemeting in µm', datatype='float', notnull=False), XmlField(name='fractiemeting_bovengrens', source_xpath='bovengrens', definition='bovengrens van de fractiemeting in µm', datatype='float', notnull=False), XmlField(name='fractiemeting_waarde', source_xpath='waarde', definition='gemeten massaprocent van de fractie', datatype='float', notnull=False) ]
[docs] class Bodemobservatie(AbstractDovType): """Class representing the DOV data type for bodemobservaties.""" subtypes = [Fractiemeting] fields = [ WfsField(name='pkey_bodemobservatie', source_field='Bodemobservatiefiche', datatype='string'), WfsField(name='pkey_bodemlocatie', source_field='Bodemlocatiefiche', datatype='string'), WfsField(name='pkey_parent', source_field='Parentfiche', datatype='string'), WfsField(name='x', source_field='X_mL72', datatype='float'), WfsField(name='y', source_field='Y_mL72', datatype='float'), WfsField(name='mv_mtaw', source_field='mv_mTAW', datatype='float'), WfsField(name='diepte_van_cm', source_field='Diepte_van', datatype='float'), WfsField(name='diepte_tot_cm', source_field='Diepte_tot', datatype='float'), XmlField(name='observatiedatum', source_xpath='/bodemobservatie/observatiedatum', definition='Observatiedatum van de bodemobservatie', datatype='date'), XmlField(name='invoerdatum', source_xpath='/bodemobservatie/invoerdatum', definition='Invoerdatum van de bodemobservatie.', datatype='date'), XmlField(name='parametergroep', source_xpath='/bodemobservatie/parametergroep', definition='Indeling van de parameter naar groep, ' + 'bvb anionen, kationen, .... Is indicatief.', datatype='string'), WfsField(name='parameter', source_field='Parameter', datatype='string'), XmlField(name='detectie', source_xpath='/bodemobservatie/detectieconditie', definition='boven/onder detectielimiet', datatype='string'), WfsField(name='waarde', source_field='Waarde', datatype='string'), WfsField(name='eenheid', source_field='Eenheid', datatype='string'), WfsField(name='veld_labo', source_field='Labo_of_veld', datatype='string'), WfsField(name='methode', source_field='Observatiemethode', datatype='string'), XmlField(name='betrouwbaarheid', source_xpath='/bodemobservatie/betrouwbaarheid', definition='Betrouwbaarheid van de meting.', datatype='string') ] pkey_fieldname = 'Bodemobservatiefiche' def __init__(self, pkey): """Initialisation. Parameters ---------- pkey : str Permanent key of the Bodemobservatie, being a URI of the form `https://www.dov.vlaanderen.be/data/bodemobservatie/<id>`. """ super().__init__('bodemobservatie', pkey)