Example of DOV search methods for groundwater screens (grondwaterfilters)

Binder

Use cases:

 • Get groundwater screens in a bounding box

 • Get groundwater screens with specific properties

 • Get the coordinates of all groundwater screens in Ghent

 • Get the ‘meetnet’ and ‘meetnet_code’ for groundwater screens in Boortmeerbeek

 • Get all details of groundwaterscreens of ‘meetnet 9’ within the given bounding box

 • Get groundwater screens based on a combination of specific properties

 • Get groundwater screens within a groundwater body

[1]:
%matplotlib inline
import inspect, sys
[2]:
# check pydov path
import pydov

Get information about the datatype ‘GrondwaterFilter’

[3]:
from pydov.search.grondwaterfilter import GrondwaterFilterSearch
gwfilter = GrondwaterFilterSearch()

A description is provided for the ‘GrondwaterFilter’ datatype:

[4]:
print(gwfilter.get_description())
In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling een goed beeld te krijgen van de beschikbare grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit van de watervoerende lagen in Vlaanderen.

The different fields that are available for objects of the ‘GrondwaterFilter’ datatype can be requested with the get_fields() method:

[5]:
fields = gwfilter.get_fields()

# print available fields
for f in fields.values():
  print(f['name'])
gw_id
pkey_grondwaterlocatie
filternummer
pkey_filter
namen
filtergrafiek
putgrafiek
aquifer
diepte_onderkant_filter
lengte_filter
putsoort
filtertype
meetnet
x
y
start_grondwaterlocatie_mtaw
gemeente
grondwaterlichaam
afgesloten_volgens_gwdecreet
datum_in_filter
datum_uit_filter
stijghoogterapport
analyserapport
boornummer
boringfiche
peilmetingen_van
peilmetingen_tot
kwaliteitsmetingen_van
kwaliteitsmetingen_tot
recentste_exploitant
beheerder
eerste_invoer
recentste_installatie
geom
meetnet_code
aquifer_code
grondwaterlichaam_code
regime
datum
tijdstip
peil_mtaw
betrouwbaarheid
methode
filterstatus
filtertoestand
mv_mtaw

You can get more information of a field by requesting it from the fields dictionary: * name: name of the field * definition: definition of this field * cost: currently this is either 1 or 10, depending on the datasource of the field. It is an indication of the expected time it will take to retrieve this field in the output dataframe. * notnull: whether the field is mandatory or not * type: datatype of the values of this field

[6]:
# print information for a certain field
fields['aquifer']
[6]:
{'name': 'aquifer',
 'definition': 'De aquifer waarin de filter hangt. Als tekst, opgebouwd uit de HCOV code (vier karakters) en de naam gescheiden door " - "',
 'type': 'string',
 'notnull': True,
 'query': True,
 'cost': 1}

Optionally, if the values of the field have a specific domain the possible values are listed as values:

[7]:
# if an attribute can have several values, these are listed under 'values', e.g. for 'putsoort':
fields['putsoort']['values']
[7]:
{'Installatie': None,
 'batterijput': None,
 'bodemlus': None,
 'bron, natuurlijke holte': None,
 'bronbemaling': None,
 'draineringsinrichting': None,
 'galerij': None,
 'graverij, mijn, groeve': None,
 'niet-verbuisde boorput': None,
 'onbekend': None,
 'ring- of steenput': None,
 'verbuisde boorput': None,
 'vijver': None}

Example use cases

Get groundwater screens in a bounding box

Get data for all the groundwater screens that are geographically located within the bounds of the specified box.

The coordinates are in the Belgian Lambert72 (EPSG:31370) coordinate system and are given in the order of lower left x, lower left y, upper right x, upper right y.

[8]:
from pydov.util.location import Within, Box

df = gwfilter.search(location=Within(Box(93378, 168009, 94246, 169873)))
df.head()
[000/001] .
[000/026] ..........................
[8]:
pkey_filter pkey_grondwaterlocatie gw_id filternummer filtertype x y start_grondwaterlocatie_mtaw mv_mtaw gemeente ... regime diepte_onderkant_filter lengte_filter datum tijdstip peil_mtaw betrouwbaarheid methode filterstatus filtertoestand
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... SWPP006 1 peilfilter 94147.0 169582.0 9.4 9.4 Wortegem-Petegem ... onbekend NaN NaN 1999-04-13 NaN 9.22 onbekend peillint onbekend 1.0
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... SWPP006 1 peilfilter 94147.0 169582.0 9.4 9.4 Wortegem-Petegem ... onbekend NaN NaN 1999-04-14 NaN 9.41 onbekend peillint onbekend 1.0
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... SWPP006 1 peilfilter 94147.0 169582.0 9.4 9.4 Wortegem-Petegem ... onbekend NaN NaN 1999-04-22 NaN 9.29 onbekend peillint onbekend 1.0
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... SWPP006 1 peilfilter 94147.0 169582.0 9.4 9.4 Wortegem-Petegem ... onbekend NaN NaN 1999-05-06 NaN 9.11 onbekend peillint onbekend 1.0
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... SWPP006 1 peilfilter 94147.0 169582.0 9.4 9.4 Wortegem-Petegem ... onbekend NaN NaN 1999-05-18 NaN 9.01 onbekend peillint onbekend 1.0

5 rows × 23 columns

Using the pkey attributes one can request the details of the corresponding put or filter in a webbrowser:

[9]:
for pkey_grondwaterlocatie in set(df.pkey_grondwaterlocatie):
  print(pkey_grondwaterlocatie)

for pkey_filter in set(df.pkey_filter):
  print(pkey_filter)
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007296
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2019-019725
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007287
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007286
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007289
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007310
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-002867
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007291
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007304
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007294
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007293
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007307
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007313
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-002868
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007300
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2019-020544
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007295
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-002866
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007299
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007311
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007292
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007312
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007290
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007305
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007288
https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-007285
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1991-062098
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2007-011018
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2007-011024
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011014
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011007
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011029
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011009
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011010
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2009-011026
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2007-011023
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-000605
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-000606
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011011
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011005
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011013
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011012
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011031
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2007-011019
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011030
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1995-061303
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011008
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011032
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-000607
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011015
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011006
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999-011004

Get groundwater screens with specific properties

Next to querying groundwater screens based on their geographic location within a bounding box, we can also search for groundwater screens matching a specific set of properties. For this we can build a query using a combination of the ‘GrondwaterFilter’ fields and operators provided by the WFS protocol.

A list of possible operators can be found below:

[10]:
[i for i,j in inspect.getmembers(sys.modules['owslib.fes2'], inspect.isclass) if 'Property' in i]
[10]:
['PropertyIsBetween',
 'PropertyIsEqualTo',
 'PropertyIsGreaterThan',
 'PropertyIsGreaterThanOrEqualTo',
 'PropertyIsLessThan',
 'PropertyIsLessThanOrEqualTo',
 'PropertyIsLike',
 'PropertyIsNotEqualTo',
 'PropertyIsNull',
 'SortProperty']

In this example we build a query using the PropertyIsEqualTo operator to find all groundwater screens that are within the community (gemeente) of ‘Hamme’:

[11]:
from owslib.fes2 import PropertyIsEqualTo

query = PropertyIsEqualTo(
      propertyname='gemeente',
      literal='Herstappe')

df = gwfilter.search(query=query)
df.head()
[000/001] .
[000/002] ..
[11]:
pkey_filter pkey_grondwaterlocatie gw_id filternummer filtertype x y start_grondwaterlocatie_mtaw mv_mtaw gemeente ... regime diepte_onderkant_filter lengte_filter datum tijdstip peil_mtaw betrouwbaarheid methode filterstatus filtertoestand
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1993... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2019-02... 7-001016 1 pompfilter 224798.0 157819.0 130.8 130.8 Herstappe ... freatisch 45.0 5.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2019-05... 7-97027 1 pompfilter 224843.0 157842.0 -1.0 -1.0 Herstappe ... onbekend NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

2 rows × 23 columns

Once again we can use the pkey_filter as a permanent link to the information of the groundwater screens:

[12]:
for pkey_filter in set(df.pkey_filter):
  print(pkey_filter)
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900-050992
https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1993-065801

Get the coordinates of all groundwater screens in Ghent

[13]:
query = PropertyIsEqualTo(propertyname='gemeente',
             literal='Gent')

df = gwfilter.search(query=query,
           return_fields=('pkey_filter', 'x', 'y', 'meetnet'))
df.head()
[000/001] .
[13]:
pkey_filter x y meetnet
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2021... 105963.14 192492.99 meetnet 20 - eDOV erkende boorbedrijven
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2021... 107808.68 193262.21 meetnet 20 - eDOV erkende boorbedrijven
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2021... 104066.30 197002.80 meetnet 20 - eDOV erkende boorbedrijven
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2021... 96449.24 193281.13 meetnet 20 - eDOV erkende boorbedrijven
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2021... 101933.21 188065.16 meetnet 20 - eDOV erkende boorbedrijven

Get the ‘meetnet’ and ‘meetnet_code’ for groundwater screens in Boortmeerbeek

[14]:
query = PropertyIsEqualTo(propertyname='gemeente',
             literal='Boortmeerbeek')

df = gwfilter.search(query=query,
          return_fields=('pkey_filter', 'meetnet', 'meetnet_code'))
df.head()
[000/001] .
[000/058] ..................................................
[050/058] ........
[14]:
pkey_filter meetnet meetnet_code
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2000... meetnet 7 - winningsputten 7
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2018... meetnet 7 - winningsputten 7
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1976... meetnet 7 - winningsputten 7
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1981... meetnet 7 - winningsputten 7
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1980... meetnet 7 - winningsputten 7

Get all details of groundwaterscreens of ‘meetnet 9’ within the given bounding box

[15]:
from owslib.fes2 import PropertyIsLike

query = PropertyIsLike(propertyname='meetnet',
            literal='meetnet 9 %')
df = gwfilter.search(query=query,
           location=Within(Box(87676, 163442, 91194, 168043)))
df.head()
[000/001] .
[000/017] .................
[15]:
pkey_filter pkey_grondwaterlocatie gw_id filternummer filtertype x y start_grondwaterlocatie_mtaw mv_mtaw gemeente ... regime diepte_onderkant_filter lengte_filter datum tijdstip peil_mtaw betrouwbaarheid methode filterstatus filtertoestand
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-00... WVSP009 1 peilfilter 89720.046875 165712.140625 11.84 11.84 Avelgem ... onbekend 5.78 1.0 1999-01-12 NaN 12.20 onbekend peillint in rust 1.0
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-00... WVSP009 1 peilfilter 89720.046875 165712.140625 11.84 11.84 Avelgem ... onbekend 5.78 1.0 1999-01-21 NaN 12.26 onbekend peillint in rust 1.0
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-00... WVSP009 1 peilfilter 89720.046875 165712.140625 11.84 11.84 Avelgem ... onbekend 5.78 1.0 1999-02-01 NaN 12.31 onbekend peillint in rust 1.0
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-00... WVSP009 1 peilfilter 89720.046875 165712.140625 11.84 11.84 Avelgem ... onbekend 5.78 1.0 1999-02-06 NaN 12.29 onbekend peillint in rust 1.0
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1999... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2017-00... WVSP009 1 peilfilter 89720.046875 165712.140625 11.84 11.84 Avelgem ... onbekend 5.78 1.0 1999-02-12 NaN 12.18 onbekend peillint in rust 1.0

5 rows × 23 columns

Get groundwater screens based on a combination of specific properties

Get all groundwater screens in Hamme that have a value for length_filter and either belong to the primary meetnet of VMM or that have a depth bottom screen less than 3 meter.

[16]:
from owslib.fes2 import Or, Not, PropertyIsNull, PropertyIsLessThanOrEqualTo, And

query = And([PropertyIsEqualTo(propertyname='gemeente',
                literal='Hamme'),
       Not([PropertyIsNull(propertyname='lengte_filter')]),
       Or([PropertyIsLike(propertyname='meetnet',
                literal='meetnet 1%'),
         PropertyIsLessThanOrEqualTo(
           propertyname='diepte_onderkant_filter',
           literal='3')])])
df_hamme = gwfilter.search(query=query,
           return_fields=('pkey_filter', 'x', 'y', 'gw_id', 'filternummer', 'diepte_onderkant_filter'))
df_hamme.head()
[000/001] .
[16]:
pkey_filter x y gw_id filternummer diepte_onderkant_filter
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2023... 129002.000000 199133.000000 DURP040 1 2.39
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2001... 130078.000000 196561.000000 MORP002 1 1.91
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... 131763.200000 198674.500000 802/21/3 1 2.50
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... 131837.656250 197054.203125 810/21/1 1 2.50
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... 133865.921875 195656.328125 813/21/2 1 2.50

Combine datum and tijdstip in a datetime object

Get some data and keep only the relevant waterlevel measurements:

[17]:
query = PropertyIsEqualTo(
      propertyname='pkey_filter',
      literal='https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1997-000494')

df = gwfilter.search(query=query)
df = df[df.filterstatus == "in rust"]
[000/001] .
[000/001] .

If the tijdstip field contains data, it can be combined with the datum field to create a date.datetime object. Make sure to fill the empty tijdstip fields with a default timestamp.

[18]:
import pandas as pd
df.reset_index(inplace=True)
df['tijdstip'] = df.tijdstip.fillna('00:00:00')
df['tijd'] = pd.to_datetime(df.datum.astype(str)+' '+df.tijdstip.astype(str))
df.tijd.head()
[18]:
0  1998-07-31 01:05:00
1  1999-01-16 15:01:00
2  1999-08-14 01:05:00
3  1999-11-14 02:40:00
4  1999-12-27 00:01:00
Name: tijd, dtype: datetime64[ns]

Working with water head time series

For further analysis and visualisation of the time series data, we can use the data analysis library pandas and visualisation library matplotlib.

[19]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Query the data of a specific filter using its pkey:

[20]:
query = PropertyIsEqualTo(
      propertyname='pkey_filter',
      literal='https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003-009883')

df = gwfilter.search(query=query)
df.head()
[000/001] .
[000/001] .
[20]:
pkey_filter pkey_grondwaterlocatie gw_id filternummer filtertype x y start_grondwaterlocatie_mtaw mv_mtaw gemeente ... regime diepte_onderkant_filter lengte_filter datum tijdstip peil_mtaw betrouwbaarheid methode filterstatus filtertoestand
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... onbekend 0.68 0.3 2003-10-18 NaN 58.26 onbekend peillint onbekend 1
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... onbekend 0.68 0.3 2003-11-01 NaN 58.30 onbekend peillint onbekend 1
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... onbekend 0.68 0.3 2003-11-17 NaN 58.31 onbekend peillint onbekend 1
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... onbekend 0.68 0.3 2003-11-23 NaN 58.31 onbekend peillint onbekend 1
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... onbekend 0.68 0.3 2003-12-14 NaN 58.30 onbekend peillint onbekend 1

5 rows × 23 columns

The date is still stored as a string type. Transforming to a data type using the available pandas function `to_datetime <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.to_datetime.html>`__ and using these dates as row index:

[21]:
df['datum'] = pd.to_datetime(df['datum'])
df = df.set_index('datum')

Plotting

The default plotting functionality of Pandas can be used:

[22]:
df.head()
[22]:
pkey_filter pkey_grondwaterlocatie gw_id filternummer filtertype x y start_grondwaterlocatie_mtaw mv_mtaw gemeente ... grondwaterlichaam_code regime diepte_onderkant_filter lengte_filter tijdstip peil_mtaw betrouwbaarheid methode filterstatus filtertoestand
datum
2003-10-18 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... NaN onbekend 0.68 0.3 NaN 58.26 onbekend peillint onbekend 1
2003-11-01 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... NaN onbekend 0.68 0.3 NaN 58.30 onbekend peillint onbekend 1
2003-11-17 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... NaN onbekend 0.68 0.3 NaN 58.31 onbekend peillint onbekend 1
2003-11-23 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... NaN onbekend 0.68 0.3 NaN 58.31 onbekend peillint onbekend 1
2003-12-14 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/2003... https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2018-00... ZWAP205 1 peilfilter 218953.0 198767.0 58.44 58.44 Houthalen-Helchteren ... NaN onbekend 0.68 0.3 NaN 58.30 onbekend peillint onbekend 1

5 rows × 22 columns

[23]:
ax = df['peil_mtaw'].plot(style='-', figsize=(12, 5))
ax.set_title('Water heads `Put ZWAP205` in Houthalen-Helchteren');
ax.set_ylabel('head (m TAW)');
ax.set_xlabel('');
../_images/notebooks_search_grondwaterfilters_52_0.png

Or a combination with matplotlib to have full customization options:

[24]:
from matplotlib.dates import MonthLocator, YearLocator, DateFormatter
from matplotlib.ticker import MaxNLocator, MultipleLocator

# Get height of ground surface
ground_surface = df["mv_mtaw"][0]

# create a plot with 2 subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 6),
                sharex=False, sharey=True)

# Plot entire time series in the upper plot
df['peil_mtaw'].plot(ax=ax1, title='Water heads `Put ZWAP205`')
ax1.xaxis.set_major_locator(YearLocator(5))
ax1.xaxis.set_major_formatter(DateFormatter('%Y'))

# Plot the data for 2011 in the lower plot
df['peil_mtaw']["2011"].plot(ax=ax2, title='Water heads `Put ZWAP205` year 2011')
ax2.xaxis.set_major_locator(MonthLocator(interval=3))
ax2.xaxis.set_major_formatter(DateFormatter('%Y-%m'))

# Adjust configuration of plot
for ax in (ax1, ax2):
  ax.set_xlabel('')
  ax.set_ylabel('head (mTAW)')
  for tick in ax.get_xticklabels():
    tick.set_rotation(0)
    tick.set_horizontalalignment('center')

  # Only draw spine between the y-ticks
  ax.spines['left'].set_position(('outward', 10))
  # Hide the right and top spines
  ax.spines['right'].set_visible(False)
  ax.spines['top'].set_visible(False)
  ax.yaxis.set_major_locator(MultipleLocator(0.2))

  # Add the ground surface (provided in the data) on the subplots
  ax.axhline(ground_surface, color = 'brown')
  ax.annotate('Ground surface',
       xy=(0.05, 0.68),
       xycoords='axes fraction',
       xytext=(-25, -15), textcoords='offset points',
       fontsize=12, color='brown')

fig.tight_layout(h_pad=5)
../_images/notebooks_search_grondwaterfilters_54_0.png

Analysis

The Pandas package provides a the functionality to further analyze and process time series data. Particularly, the `resample <https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.resample.html>`__ function can be useful.

For example, calculate the yearly minima and maxima of the time series:

[25]:
df["peil_mtaw"].resample("A").agg(['min', 'max'])
[25]:
min max
datum
2003-12-31 58.26 58.36
2004-12-31 58.22 58.36
2005-12-31 58.18 58.35
2006-12-31 58.10 58.42
2007-12-31 58.28 58.53
2008-12-31 58.32 58.57
2009-12-31 58.24 58.51
2010-12-31 58.18 58.53
2011-12-31 58.03 58.53
2012-12-31 58.30 58.52
2013-12-31 58.20 58.54
2014-12-31 58.31 58.58
2015-12-31 58.21 58.58
2016-12-31 58.38 58.58
2017-12-31 58.28 58.56
2018-12-31 58.10 58.54
2019-12-31 58.26 58.52
2020-12-31 58.21 58.56
2021-12-31 58.33 58.56

or the monthly minima and maxima:

[26]:
ax = df["peil_mtaw"].resample("M").agg(['min', 'max']).plot()
ax.set_title('Monthly minimum and maximum water heads `Put ZWAP205`');
ax.set_ylabel('head (m TAW)');
ax.set_xlabel('');
../_images/notebooks_search_grondwaterfilters_60_0.png

Calculate 10 and 90 percentiles of the time series with the quantile function:

[27]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
ax.plot(df["peil_mtaw"], label='head (mTAW)', linewidth=0.75)

ax.axhline(df["peil_mtaw"].quantile(0.1), color = 'brown', label='p10', linewidth=3)
ax.axhline(df["peil_mtaw"].quantile(0.9), color = 'darkblue', label='p90', linewidth=3)
handles, labels = ax.get_legend_handles_labels()

ax.set_title('Water heads `Put ZWAP205` with 10% and 90% quantile');
ax.set_ylabel('head (m TAW)');
ax.set_xlabel('');

fig.legend(handles, labels)
[27]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fab5e1f1f30>
../_images/notebooks_search_grondwaterfilters_62_1.png

A duration exceedance curve provides the percentage of time that the water head is above a given value:

[28]:
import numpy as np
[29]:
sorted_heads = np.sort(df["peil_mtaw"])[::-1]
exceedence = np.arange(1.,len(sorted_heads)+1) / len(sorted_heads)

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(exceedence*100, sorted_heads)
ax.set_xlabel("Exceedence [%]");
ax.set_ylabel("Water head (mTAW)");
ax.set_title("Duration exceedance curve `Put ZWAP205`");
../_images/notebooks_search_grondwaterfilters_65_0.png

Visualize locations

Using Folium, we can display the results of our search on a map.

[30]:
# import the necessary modules (not included in the requirements of pydov!)
import folium
from folium.plugins import MarkerCluster
from pyproj import Transformer
[31]:
# convert the coordinates to lat/lon for folium
def convert_latlon(x1, y1):
  transformer = Transformer.from_crs("epsg:31370", "epsg:4326", always_xy=True)
  x2,y2 = transformer.transform(x1, y1)
  return x2, y2

df_hamme['lon'], df_hamme['lat'] = zip(*map(convert_latlon, df_hamme['x'], df_hamme['y']))
# convert to list
loclist = df_hamme[['lat', 'lon']].values.tolist()
[32]:
# initialize the Folium map on the centre of the selected locations, play with the zoom until ok
fmap = folium.Map(location=[df_hamme['lat'].mean(), df_hamme['lon'].mean()], zoom_start=12)
marker_cluster = MarkerCluster().add_to(fmap)
for loc in range(0, len(loclist)):
  folium.Marker(loclist[loc], popup=df_hamme['gw_id'][loc]).add_to(marker_cluster)
fmap

[32]:
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Get groundwater screens within a “grondwaterlichaam”

[33]:
gwfilter = GrondwaterFilterSearch()
[34]:
query = PropertyIsLike(
      propertyname='grondwaterlichaam',
      literal='BLKS_1000%')
df = gwfilter.search(max_features=10,
           query=query,
           return_fields=("pkey_filter", "gw_id", "filternummer", "x", "y", "grondwaterlichaam_code"))
df
[000/001] .
[000/010] ..........
[34]:
pkey_filter gw_id filternummer x y grondwaterlichaam_code
0 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102785 1 210979.88 168230.26 BLKS_1000_GWL_1S
1 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1980... 2-102826 1 186893.00 170107.00 BLKS_1000_GWL_2S
2 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 2-102827 1 194695.15 171663.09 BLKS_1000_GWL_1S
3 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102884 1 207018.00 172526.00 BLKS_1000_GWL_1S
4 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102885 1 207390.00 172929.00 BLKS_1000_GWL_1S
5 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102932 1 211487.00 171449.00 BLKS_1000_GWL_1S
6 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102933 1 202697.00 164717.00 BLKS_1000_GWL_1S
7 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102934 1 204608.00 164020.00 BLKS_1000_GWL_1S
8 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102935 1 205197.00 162965.00 BLKS_1000_GWL_1S
9 https://www.dov.vlaanderen.be/data/filter/1900... 7-102936 1 211117.00 172960.00 BLKS_1000_GWL_2S